Köp skruvkompressorer hos oss

Beskrivning Skruvkompressor

Skruvkompressorn är en luftkompressor som består av två samverkande, roterande spiralformade rotorer som förflyttar luft och komprimerar den mellan rotorerna. Dess användningsområde är mycket brett och tillämpas där det krävs höga tryck, allt från stora industriella applikationer till tryckluftsdrivna verktyg eller tryckmatade förbränningsmotorer. Skruvkompressorn saknar ett dödläge och tryckmatningen är därför betydligt jämnare än kolvkompressorn.

Funktion och modeller

En skruvkompressor består av två spiralformade rotorer som vardera är kullagrade i båda ändarna. Rotorernas spår passar in i varandra med ytterst hög precision för att skapa en nästintill tät och sluten bana för den komprimerade luften. Den ena rotorn är direktdriven av en motor (hanrotor), medan den andra rotorn (honrotor) drivs av hanrotorn.

Det finns två olika varianter av skruvkompressorn. De är till funktionsprincipen relativt lika men användningsområden och prestanda skiljer dem en aningen åt, så det är värt att separera dem från varandra och förklara dem som två skilda enheter.

 

Olje-smord Skruvkompressor

I en oljefylld skruvkompressor befinner sig oljan i själva kompressionsutrymme, oljan förbättrar tätningen mellan rotorerna och hjälper till i kylningen av kompressorn och den komprimerade luften. Olje-smord skruvkompressor har fördelen med att den klarar av att uppnå betydligt högre tryck och flöde än den oljefria skruvkompressorn. Nackdelen är dock att oljan följer med den komprimerade luften och måste således separeras via en oljeseparator, filtreras och återcirkuleras in i kompressorn. Användningsområdet begränsas också till den grad att applikationer som medicinsk luft och tillverkningsprocesser där det är nolltolerans på oljerestinnehåll i tryckluften, lämpar sig inte den olje-smorda skruvkompressorn.

skruvkompressor
Oljesmorda skruvkompressorer

 

Olje-fri Skruvkompressor

Den oljefria kompressorn skiljer sig från den olje-smorda kompressorn, främst genom att kompressionshuset är totalt oljefritt. Men kugghjulen, eller växellådan sitter utanför kompressionshuset med egen oljesmörjning som inte kommer i kontakt med den komprimerade luften. Eftersom den oljefria kompressorn totalt saknar oljesmörjning mellan rotorerna, ställer den höga krav på rotorkvalitén som också märks i priset. Den tätande oljefilmen saknas också som hjälper till att täta mellan rotorerna, detta leder till att den inte uppnår ett lika högt laddtryck som den olje-smorda.

Den behöver dock ingen extern oljeseparator och blir således enklare att installera och billigare i drift. Användningsområdet är också bredare då utloppsluften är så gott som oförorenad.

Oljefria skruvkompressorer
Oljefria skruvkompressorer

 

Skruvkompressorn vinner i sitt konstanta och jämna tryckflöde, det breda användningsområdet samt så gott som vibrationsfria gång. Kraven på toleranser mellan rotorerna ställer dock höga krav på tillverkningsprocessen vilket gör skruvkompressorn till ett dyrt alternativ jämfört med andra konventionella kompressortyper.